Tekstil Programı, 1995–1996 öğretim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Tekstil programında genel kültür veren teorik dersler, diğer teknik programlar ile ortak olup, alana yönelik dersler ayrılmaktadır. Alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler, öğrencinin bilimsel tetkik ve kararlarındaki becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derslerde öğrenci aktif bir rol oynar; işlenen konunun teorik içeriğiyle birlikte uzmanlık dalı teçhizatını da çalıştırarak laboratuar deneyleri yapar. Öğrencinin önceden belirlenmiş iş görevlerini başarıyla yerine getirmesi gereğini anlaması, ekip çalışmasının önemi kavratılır. Mesleğin bilgisayar ve yabancı dil açısından gereksinimini önemi dolayısıyla bu konularla ilgili dersler de verilmektedir. Uluslararası denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki iki yıllık mesleki ve teknik okulların eğitim ve programları incelenerek hazırlanan eğitim programının gelecekte akredite olabilecek yapıda olması sağlanmıştır. Programda eğitim gören öğrencinin birden fazla alanda ara eleman yeterliği elde etmesi mümkündür. Ana ve seçmeli dersler sayesinde öğrenci tekstil programının farklı uzmanlık alanlarında yeterlilik kazanabilme imkânına sahiptir. Öğretim programının hem gelişen teknolojiye uygun hem de piyasa geçerliliğinin olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi ve okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle iki yıllık öğrenim süresinde belirlenen oranda endüstriye dayalı staj öngörülmektedir.
       Programın amacı, bireyin vizyonu, rolü, teknik beceri ve davranış şekilleri göz önüne alınarak tekstil sektöründe istihdam sağlanması, işletmelerde çalışacak kalifiye ara elemanlar yetiştirmek, öğretilecek teorik bilgilerin, endüstri kuruluşlarıyla bağlantılar sağlayarak pekiştirilmesidir. 

       Tekstil Programından mezun olan öğrenciler “Tekstil teknikeri” unvanı alırlar. Bu unvanı alan bireylerin görev tanımları; hata bulma, problem çözme, karar verme ve işlem - fonksiyonların planlaması olarak özetlenebilir. Tekstil teknikeri çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/ veya mühendis ile usta/kalifiye işçi teknisyen arasında bulunan teknisyenden daha fazla teorik bilgiye sahip bir ara teknik elemandır. Bu vasıflardaki eleman bazı küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü de üstlenebilir. Bir teknikerde olması gereken bu özelliklerin yanında Tekstil konusunda genel bilgilere sahip olmalıdır. Genel olarak tekstil maddelerini tanır. Ayrıca Dokuma, İplik, Örme, Triko, Terbiye, Konfeksiyon ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojilerin ve işlemlerin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilir. Tekstille ilgili ana makineleri tanır. 
      Üretim teçhizatını sürekli hazır konumda tutar, meydana gelebilecek sorunlara karşı önceden tedbir alır ve üstlerini uyarır, kalite kontrol elemanlarıyla sürekli bilgi alışverişinde bulunur, bu faaliyetleri düzenli olarak sürdürür, makinelerin düzenli olarak koruyucu bakımını yapar, kendi atölyesindeki malzemelerin stoklarını takip eder, gereğinde talep eder veya ettirir, bulunduğu işletmenin verimini arttırmak için çalışmalarda bulunur, tekstil dokuma, iplik, örme, konfeksiyon gibi konularındaki yenilikleri takip etmeye çalışır.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler


DERS İÇERİKLERİ

BOLOGNA

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR