PAZARLAMA PROGRAMI
Tanıtım

Pazarlama, büyük-küçük tüm işletmelerin en önemli meseleleri haline gelen, yeni pazarların ve müşterilerin bulunması, müşteri hizmetleri, satış ve satış sonrası hizmetler, reklam ve tanıtım, lojistik, yeni ürün ve hizmet geliştirme gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Ürün ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüzde işletmelerin pazarlama çabalarına ihtiyacı hızla artmaktadır. İşletmeler ve kar amacı gütmeyen kurumlar için hayati önem taşıyan pazarlama, endüstri 4.0 ve 5.0 gibi yeni kavramlar ile üretim ve tüketim ilişkilerinin şekillendiği, bir çok iş kolunun giderek ortadan kalktığı ve önümüzdeki yıllarda adını bile bilmediğimiz yeni işlerin ortaya çıkacağı bilinen şu günlerde gelecekte de varlığını sürdürebilecek mesleklerden birisi olarcağı düşünülmektedir.
Amaç 
Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim veren Pazarlama Programı ise, özellikle yerel ve bölgesel bazda eksikliği çokça hissedilen kalifiye pazarlamacı eksiğini gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda programımız, başta hizmet sektörü olmak üzere bölgemizde faaliyet gösteren, işletmelere rekabet avantajı kazandırabilecek pazarlama uygulamalarını başarıyla yürütebilecek, nitelikli topluma faydalı ve bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Pazarlama program çıktıları
1. Piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeleri yorumlayıp, piyasa şartları doğrultusunda ekonomik kararlar alma yetisi kazanır.
2. İşletme kavramını ve işletme türlerini bilir.  İşletmelerin hukuki yapılarını ve işletmeyi oluşturan sosyal, ekonomik ve siyasi çevreyi analiz eder. İşletmelerin bir toplum ve ekonomik sistem içindeki işlevini kavrar.
3- Bilgisayar, genel matematik ve istatistik bilir. Bu bilgilerini bilimsel araştırmalarda kullanarak Pazar, müşteri vb. gibi pazarlama alanında ihtiyaç duyulan analizleri yapar.
4-Dağıtım kanalındaki aktörleri bilir. Bir tedarik zincirinde olması gereken bileşenleri ve perakendeci firmaların bu zincir için işlevini ve önemini anlar.
5-Satış saha planlaması yapar, satış gücü ekibi oluşturur ve yönetir. Satış hacmi tahmini, satış ekibi yönetim ve koordinasyonu gibi konularda beceri kazanır.
6- Pazarlama mevzuatı, genel hukuk ve ticaret hukuku gibi iş hayatında karşısına çıkacak hukuksal yapıyı bilir.
7-Müşterilerle doğru iletişim kanalları aracılığıyla etkileşime geçer. Müşteri ilişkilerini yönetir. Müşterileri ve pazarları ihtiyaçlar doğrultunda bölümlere ayırarak hedef pazar ve hedef müşteri kitlesini tanımlayabilir.
8-Markayı oluşturan bileşenleri bilir ve marka inşa etmenin yaratıcı yollarını keşfeder. Markanın büyümesi farklılaşması gibi kritik konularda işletme için doğru kararlar alma yetisi kazanır
9- Kalite yönetim sistemleri ve kalite güvence standartları ile ilgili mevzuatı bilir ve bir işletme için bu süreçleri yönetir.
10-İklim değişikliği ve sosyo-kültürel sorunlara karşı duyarlılık geliştirir. Çevreye ve topluma faydalı ürün ve hizmetler geliştirebilme yeteneği kazanır.
11-Alanıyla ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilecek yabancı dil yetkinliği kazanır ve bu yetkinliğini iş hayatında gerekli olan durumlarda kullanır.
12- Pazarlama ahlakı, etik kurallar ve normların farkına varır. İş hayatında etik ilke ve normlara uyar. Meslek hayatında ticari ve ahlaki bir bilinçle hareket etmenin toplumun genel çıkarlarına hizmet edeceğini kavrar.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar


 

BOLOGNA

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR