Pazarlama, büyük-küçük tüm işletmelerin en büyük meseleleri haline gelen, yeni pazarların ve müşterilerin bulunması, müşteri hizmetleri, satış ve satış sonrası hizmetler, reklam ve tanıtım, lojistik gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Okulumuz bünyesinde eğitim veren Pazarlama Programı ise, özellikle dış piyasalara açılma konusunda sıkıntı çeken firmalarda istihdam edilmek üzere, pazarlama ve dış ticaret bilgisine sahip, önemli bir rekabet silahı olan elektronik ticareti aktif olarak kullanabilen, vasıflı satış elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bugünün ekonomik manzarasına ve pazarlama anlayışına iki büyük kuvvet şekil vermektedir; Teknoloji ve küreselleşme. Teknoloji yalnızca toplumun maddi alt yapısına değil, aynı zamanda insanların düşünce kalıplarına da şekil veren büyük bir etmendir. Yeni ürünler ve gelişen iletişim, küreselleşme denilen olgunun da gelişmesine hizmet etmiştir. Pek çok ekonomide, denetimlerin kaldırılması süreci yaşanmaktadır. Çoğu zaman kendi ülkesinde tekel olan, koruma altında ki büyük-küçük şirketler, birden bire yeni rakiplerle yüz yüze gelmektedir. İlkel yöntemlerle ürün pazarlayan bu işletmeler; ya yeni pazarın koşullarına ayak uydurmakta ya da yok olup gitmektedir.
           Bu gelişmeler, rekabet koşullarının tamamen değişmesine neden olurken, bunun yanında, işletmecilik ve pazarlama anlayışlarında, pazara bakış açılarında, müşteri profillerinde, ürün anlayışı ve çeşitlerinde, reklamcılık ve marka stratejilerinde de köklü değişiklikler meydana getirmektedir.
            Tüm bu gelişme ve kaygıların temelinde ise, daralan pazarları genişletmek, satışları arttırmak, maliyetleri düşürmek ve işletmelerin varlığını devam ettirebilmesi için gerekli karlılık oranı yakalama endişesi yatmaktadır. Bundan dolayı küreselleşme girdabı içinde mevcut ve her gün değişen rekabet koşullarına ayak uydurmak zorunda kalan tüm işletmeler; pazarlama anlayışlarında; ürün geliştirmekten başlayarak, müşteri, hedef pazarlar, tedarikçiler, lojistik hizmetler, İş süreçleri, satış teknikleri, reklam ve tanıtım gibi alanlarda köklü yeniliklere gitmektedirler.
          Pazarlama Programı, vermiş olduğu eğitimin zengin çeşitliliği ile öğrencilerin yeteneklerini ve firmaların da ihtiyaçlarını dikkate alarak, aktif olarak firmaların Pazarlama ve satış departmanlarına vasıflı elamanlar yetiştirir.   
Dikey Geçiş Yapılabilinen Programlar


 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR