Sevgili Öğrenciler;
 

Akçakale Meslek Yüksekokulu yönetimi, Akademik ve İdari personeli olarak sizlerin geleceği ile ilgili hedefleriniz, amaç ve düşüncelerinizi gerçekleştirebilmeniz için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinci ile sizlerin mesleki ve sosyal yönden gelişiminizi, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak en büyük görev ve idealimizdir.

Akçakale Meslek Yüksekokulunun temel eğitim hedefi, ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan meslek alanlarında, donanımlı, iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” açıdan yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik değişim ve gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bütünleştirerek kullanabilen ara elemanı yetiştirmektir. İnsan kaynakları açısından ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” yetersizliğidir. Kalifiye eleman sektörler için olduğu kadar, bir ülkenin kalkınması içinde en önemli faktör olup, ekonomide kaynakların verimli kullanımında büyük önem taşımaktadır.

Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulumuzun birer mezunu olmanın ayrıcalığı, güvenci ve yaratacağı farkla siz değerli öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutluluk dolu nice gelecek yıllar dilerim.Prof. Dr. Hasan AKAN

  Akçakale Meslek Yüksekokulu Müdürü

BOLOGNA

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR