Yüksekokulumuz Organik Tarım Programı 2010–2011 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş olup konusunda uzman öğretim elemanlarına sahiptir. Sürdürülebilir tarım yöntemlerinden biri olan Organik Tarım; ülkemizde ve dünyada hızla gelişmekte olan bir sektör haline gelmiştir. Dünya gıda tüketiminde tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelim oldukça artmıştır. Ülkemizdeki elverişli iklim ve toprak özellikleri, tarıma alışkın bir nüfus oluşumuz ve de sahip olduğumuz ucuz işgücü değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu fırsatlar, ülkemiz ekonomisinin önünde sıçrama tahtası olarak durmaktadır. Avrupa birliği uyum sürecinde olan Türk tarımının; tarımla uğraşan nüfus sayısı, işletme ve arazi büyüklüğü, verimlilik, üretim tekniği, standardizasyon, hasat-pazarlama, tür-çeşit seçimi ve tarımsal eğitimin uygulamaya aktarılması gibi yapısal problemleri mevcuttur. Bu sorunların çözümünü sağlayacak; ayrıca çevre kirliliğini, ekolojik yapıyı ve insan sağlığını ön plana alacak sürdürülebilir tarım tekniklerine geçiş yapılması zorunludur. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının en önemli ayaklarından biri de organik tarımdır. Ancak bu konuda kamu ve özel tarım kuruluşlarında yetişmiş teknik eleman sıkıntısı hat safhadadır. Tüm bu sıkıntıların aşılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile birlikte Türk tarımı dünya ve Avrupa pazarlarıyla rekabet edebilecek ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşacaktır. Yüksekokulumuz bünyesinde açılmış olan Organik Tarım Programı sayesinde; tarımdaki bu atılımı sağlayacak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri de takip edebilen; orta ve büyük ölçekli tarım tesislerinde yeni ve organik tarım tekniklerini bilinçli bir şekilde uygulayabilecek, düşünen ve de girişimci yeteneğe sahip teknikerler yetiştirilecektir. Bölgenin tarım yönünden önemi de göz önüne alındığında organik tarım programı başta GAP kapsam alanı olmak üzere ülkemizin bu konudaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacaktır.
 
                                              

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Akçakale Meslek Yüksekokulu 
63500 Akçakale/ŞANLIURFA

Tlf
0 414 318 3000    
Fax
0 414 318 3239  
E-Posta

akcakale1995@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR