Prof. Dr. Hasan AKAN 
 Müdür

 

 
Öğr. Gör. Vedat KARAGÜN                                                                  Öğr. Gör. Dr. Dilek KÜÇÜK
      Müdür Yardımcısı                                                                                     Müdür Yardımcısı

                                                                                                      

Ahmet ALİM
Yüksekokul Sekreter Vekili